Segons les últimes dades de l’Organització Mundial de la Salut, més de 36,7 milions de persones estan infectades amb el virus de la immunodeficiència humana, més conegut per les seves sigles VIH. Es tracta d’una infecció que ataca al sistema immune perjudicant les defenses del cos enfront d’altres infeccions. En estats avançats, pot evolucionar a una greu malaltia, la SIDA.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Sida, des de farmàcia Bofarull volem donar difusió a aquesta malaltia, explicant-vos d’una manera ràpida i sencilla com es transmet aquest virus i malgrat que les xifres de nous casos comencen a estabilitzar-se, és important conèixer les mesures que ajuden a prevenir la transmissió. I més tenint en compte que, en l’actualitat, s’observa una creixent despreocupació pels factors de risc en la transmissió d’infeccions sexuals. Per això, recopilem una sèrie de recomanacions i tractaments que faciliten la seva prevenció.

Com es transmet el VIH?

Aquest virus es troba en la sang, el líquid seminal, fluids rectals, vaginals i orals i a la llet materna. Entrem en contacte amb aquests líquids corporals a través de pràctiques sexuals sense protecció, agulles contaminades, en el part, en la lactància, etcètera.

Mesures de prevenció de VIH

Les recomanacions bàsiques que hem de tenir en compte en el nostre dia a dia són les següents:

  • Usar preservatius per a mantenir relacions sexuals segures. Això aplica per a penetracions amb la vagina, l’anus i la boca.
  • No compartir agulles, xeringues i la resta de material d’injecció; és imprescindible que siguin d’un únic ús i asèptics.
  • Realitzar revisions de VIH i unes altres ITS, infeccions de transmissió sexual, de manera periòdica.

 

Com puc saber si tinc VIH?

 La presència del virus es pot detectar mitjançant anàlisi de sang específic o una prova en la qual es frega la pell de l’interior de la boca. La detecció precoç és molt important per a començar el tractament al més aviat possible, i evitar que empitjori desenvolupant la SIDA.

Les persones portadores del VIH han de tenir hàbits de vida saludables per a no contraure altres infeccions, com per exemple:

  • Rentar-se les mans amb freqüència i sempre que hi hagi hagut situacions de major probabilitat de contaminació, com després d’anar al servei.
  • Evitar el contacte amb pacients amb infeccions agudes actives.
  • Utilitzar sempre preservatiu.
  • Estar al dia amb les vacunacions.
  • Seguir un estil de vida sa, sense tabac ni drogues, i practicar exercici físic.

Tens més dubtes? Consulta’ns a la farmàcia!