Tot i que el seguiment de la HTA s’ha de fer durant tot l’any, el mes de maig i coincidint amb les campanyes internacionals de la hipertensió, és un bon moment per recordar la importància de fer-ne un seguiment de forma constant!

Per què és important mantenir un control de la hipertensió?

La hipertensió arterial escurça la vida de les persones, de manera que cal tractar-la des que apareix. Per començar, cal avaluar el risc global de la persona amb hipertensió, i a continuació iniciar un tractament que determini el llindar de pressió arterial a partir del qual s’ha de començar a treballar i quins són els nivells de pressió que es vol assolir i mantenir.

Per facilitar aquestes decisions, normalment s’utilitza la taula d’avaluació i estratificació del risc de la Societat Europea d’Hipertensió i Cardiologia, publicada el juny de 2003 a Journal of Hipertension, que no és imperativa, però estableix que la decisió de tractar la HTA no només depèn de les xifres de pressió arterial, sinó també dels rangs de pressió normal i normal alta i de l’existència d’altres condicions associades, com la lesió d’òrgans blancs i processos clínics associats.

Hipertensió i edat avançada

A mesura que augmenta l’edat, també es produeix un augment progressiu de les xifres de pressió. En un estudi clàssic, es va demostrar que, en homes i dones de qualsevol raça o ètnia, la pressió diastòlica es manté estable a partir de la dècada dels cinquanta, mentre que la sistòlica continua augmentant progressivament. Aquest augment en la pressió de pols és un factor de risc cardiovascular independentment de patir o no hipertensió.

Aquest fenomen es produeix perquè l’envelliment i la hipertensió avancen al mateix temps. Així, un hipertens d’edat mitjana és un vell precoç, perquè les seves artèries són les d’un individu de 70 anys, ja que en l’envelliment i la hipertensió es produeix un fenomen de disfunció endotelial, entre d’altres.

Controlar la tensió arterial des de casa

Aquelles persones que per recomanació del metge o per iniciativa pròpia decideixen comprar un aparell per controlar la pressió arterial a casa han de tenir en compte una sèrie de mesures per assegurar-se que els valors determinats siguin fiables, ja que uns valors falsos massa elevats poden fer que s’augmenti de forma innecessària la dosi dels fàrmacs o que s’introdueixin fàrmacs nous. Per contra, uns valors massa baixos poden fer baixar la dosi del tractament i esdevenir un clar perill per a la salut de la persona en qüestió.

Per controlar la tensió arterial de forma correcta:

  • Espera cinc minuts en un ambient tranquil abans de mesurar-la.
  • L’esquena ha d’estar ben recolzada sense tenir cap múscul en tensió.
  • El maneguet ha d’estar a l’altura del cor.
  • Cal fer tres proves separades per 1-2 minuts i apuntar la mitjana de les dues darreres lectures; si surten valors amb diferències superiors als 10 mmHg, es recomana fer més lectures.
  • En pacients amb arrítmia crònica els valors poden ser molt variables i de vegades els dispositius automàtics no són útils en aquest context.
  • En adquirir-lo cal assegurar-se que la mida del maneguet és adequada a la mida del braç.
  • Quan es mira la tensió és interessant anotar les pulsacions, ja que en algun cas, això pot permetre detectar arrítmies associades a la hipertensió arterial.
  • Alguns pacients tenen la pressió més elevada en un braç que en un altre; si aquest és el teu cas, pren-te sempre la tensió al braç amb els valors més elevats.

El control de la pressió arterial a casa és una mesura addicional que et pot ajudar a millorar el tractament de la hipertensió. Necessites un dispositiu per controlar els paràmetres de la tensió arterial? A la farmàcia trobaràs els tensiòmetres Veroval de Hartmann, ideals per monitorar l’HTA. Vine i t’informarem!

A més, recorda que per evitar la hipertensió és imprescindible reduir l’excés de pes, fer exercici de forma regular, seguir una dieta saludable, reduir el consum de sal/sodi, limitar la ingesta d’alcohol, deixar de fumar, reduir el consum de cafeïna, reduir l’estrès, controlar la pressió arterial des de casa i consultar el teu metge de forma regular. Demana’ns ajuda si la necessites! 😉