La tensió arterial o pressió sanguínia és essencial perquè la sang pugui circular pels vasos sanguini. La seva funció és portar l’oxigen a tots els teixits de l’organisme l’oxigen, i també és l’encarregada de transportar els nutrients que necessiten per a mantenir correctament la seva activitat. Una vegada entenem la seva funció, entenem per què és imprescindible tenir un control de la nostra tensió i fer-ne un seguiment.

Quins tipus de tensió arterial existeixen?

  • Tensió a nivells normals:els valors que determinen la normalitat poden oscil·lar entre 90/60 i 130/90 mm de mercuri.
  • Hipotensió o tensió baixa. Quan es produeix una caiguda de 20 mm de mercuri sobre els valors que es tenen habitualment.
  • Hipertensió o tensió alta. Acostuma a afectar més homes que a dones, però els números s’igualen quan aquestes arriben a la menopausa. La hipertensió arterial suposa un factor de risc afegit de l’aparició de malalties cardiovasculars i renals. A l’ésser una malaltia que no presenta símptomes clars, pot complicar-se i traduir-se en un infart de miocardi, una hemorràgia o una trombosi pulmonar. Es dóna quan se superen els 140/90 mm de mercuri. L’envelliment comporta habitualment un augment de la tensió arterial a causa de l’enduriment de les parets arterials, per la qual cosa és molt freqüent que les persones majors pateixin d’hipertensió.
  • Prehipertensió:en una classificació recentment incorporada i que està determinada quan el valor de la tensió arterial es troba entre 130/80 i 140/90 mm de mercuri. La raó és que els especialistes consideren que és el moment d’iniciar una vigilància més continuada de la tensió arterial i d’adoptar mesures preventives que afecten els hàbits de vida, especialment referent a la dieta i a la pràctica regular d’exercici, així com deixar de fumar en cas que se sigui fumador.

 

Cal tenir en compte que els valors de la tensió arterial no es mantenen inalterables al llarg del dia, sinó que sofreixen oscil·lacions en funció de diferents factors. Aquesta classificació defineix l’existència o no d’estats patològics. No obstant això, hi ha situacions en les quals es pot produir una elevació o disminució puntual de la tensió arterial que no suposen necessàriament l’existència d’un problema de tensió arterial.

Així, l’estrès o les situacions de perill poden produir un augment passatger encara que significatiu a conseqüència d’una secreció elevada d’adrenalina i noradrenalina o de l’activació del sistema nerviós parasimpàtic, factors contribueixen a un increment del ritme cardíac. Per contra, la deshidratació, el consum d’alcohol, el consum de determinats medicaments, una hipoglucèmia o situacions de xoc (anafilaxi, infart, etc.), entre altres causes, poden induir un descens sobtat de la tensió arterial.

Coneix els nostres tensiòmetres

Disposar d’un tensiòmetre a casa és molt útil per fer un seguiment i un control de la nostra tensió i avançar-nos a possibles problemes. Actualment en el mercat en trobem moltes marques i de moltes tipologies diferents, per això des de la nostra farmàcia us aportem el nostre gra de sorra amb la nostra recomanació: els tensiòmetres Omron.

Omron és un important fabricant d’aparells per a la cura de la salut (tant per a ús personal com professional) amb una llarga trajectòria. És la marca número 1 mundial en fabricació de tensiòmetres gràcies a la fiabilitat i precisió dels seus dispositius clínicament provats. Així mateix, l’ús dels seus productes està recomanat i avalat per nombrosos metges i farmacèutics.

Els tensiòmetres Omron són aparells dotat de la tecnologia més avançada del mercat. Malgrat això, la seva utilització resulta molt senzilla i ho fa perfecte per a l’ús diari de particulars.

 

Consulta’ns a la farmàcia per conèixer més sobre els tensiòmetres i el seu ús.